Viral video là gì? Vai trò của viral video đối với quảng cáo doanh nghiệp

>> Sự khác nhau giữa TVC truyền thống và viral video Định nghĩa “Viral video” Từ “viral” xuất phát từ từ “virus” trong tiếng Anh. Virus lan truyền theo cấp số nhân. VD: một người bị ốm có thể lây cho 10 người khác. Cứ như vậy chẳng mấy chốc cả triệu người bị nhiễm […]

Xem thêm